Hopp til innholdet

Sandmoen Næringspark - Trondheim

Profilert område for nye etableringer langs E6

 

Beskrivelse

Området anses for å ha god beliggenhet for næringsvirksomhet, forretninger o.l. Østre Rosten har i løpet av de siste 10-årene gjennomgått stor utvikling og har flere store aktører etablert i området. Eiendommen ligger godt eksponert fra E6. Området er under utvikling og er del av veiprosjektet E6 Trondheim – Melhus hvor første del mellom Tonstad og Klett ble ferdigstilt sommeren 2019. Nærhet til påkjøringsrampe for Kvenild/Torgård.  Butikk på 1.000 m2 BRA til Rema 1000 samt stasjon for Uno X ble ferdigstilt april/juni 2019. Et bakeri på 5.500 m² BRA til Mesterbakeren ble ferdigstilt mars 2023. Disse tre beslaglegger ca. 11.500 m2 tomteareal. Det er opparbeidet vei og teknisk infrastruktur i to høydenivå parallelt med E6. Byggeklare og ferdig forbelastede tomter. Totalt areal er 59,6 daa.

 

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Sandmoen sør for nærings- og handelsområdet på Østre Rosten, Tiller og Torgård, ca. 10 km sør for Trondheim sentrum. Området ligger på vestsiden mot E6 og har sådan en unik beliggenhet i forhold til veistruktur.

 

Virksomhet/formål

Tomten er i dag regulert til forretning/industri. Det tillates etablert plasskrevende forretning, for eksempel trelast, byggevarer, planter, biler og lignende, samt lager og kontor i tilknytning til handelsvirksomheten.
Info
 • Tomteareal: 59.600 kvm
 • Kategori: Lager, logistikk, handel og næring
 • Sted: Sandmovegen, Heimdal
 • Leietakere: REMA 1000, UNO-X og Mesterbakeren
Kontaktperson
 • Fredrik Hafnor

  Fredrik Hafnor

  Prosjektutvikler marked

  fredrik.hafnor@relog.no

  (+47) 974 71 140