Hopp til innholdet

Våre eiendommer

RELOG har pr. i dag i overkant av 70 eiendommer innenfor lager, logistikk og lett industri, herunder 25 næringsparker.  I tillegg har vi eiendom innenfor segmentene kjøpesenter, handelseiendom og bytransformasjon.

 

Samlet utgjør dette mer enn 700.000 kvm BTA bygningsmasse og mer enn 5.000.000 kvm tomteareal (inkludert opsjoner). Hovedtyngden av vår portefølje er i Norge, men vi eier også eiendom i Sverige og Danmark. Nedenfor følger en oversikt over noen av disse eiendommene.