Hopp til innholdet

Bærekraft

Bærekraft og ESG er et sentralt tema i alle deler av samfunnslivet, og spesielt de senere årene har området fått økt oppmerksomhet både politisk og i det offentlige ordskiftet.

For RELOG er det viktig å ta samfunnsansvar. Det gjør vi ved å la temaet bærekraft og ESG prege vår daglige drift og tenkning, og iverksetter dette i våre forretningsmodeller. Slik kan vi skape langsiktig lønnsomhet og verdi for selskapet samtidig som det gir verdi for samfunnet.

Visjon RELOG skal være ledende i Norge på bærekraftig eiendomsutvikling og -forvaltning.

Ambisjon En av ambisjonene er å knytte bærekraftsarbeidet til en metode. Ved å implementere metoden i alle prosjekter bidrar vi til økt bærekraft i enkeltprosjektene, vår virksomhet og i samfunnet, og derigjennom sikrer vi også verdiutviklingen på vår eiendomsportefølje.

Vår definisjon av bærekraft er sammensatt av økologisk, økonomisk og sosial bærekraft hvor alle disse tre aspektene må være godt balansert i forhold til hverandre for at reell bærekraft skal oppnås.

De 17 Bærekraftsmålene til FN legges til grunn når vi skal måle hvordan bærekraftsarbeidet påvirker våre prosjekter og vår drift.

FNs Bærekraftsmål

RELOG anser mål nr. 3God helse, mål nr. 7Ren energi for allemål nr. 8; Anstendig arbeid og økonomisk vekst, mål nr. 9; Innovasjon og infrastruktur, mål nr. 11Bærekraftige byer og samfunnmål nr. 12Ansvarlig forbruk og produksjonmål nr. 13Stoppe klimaendringene, og mål nr. 17Samarbeid for å nå målene, som viktigst for oss i vårt arbeid for økt bærekraft.