Hopp til innholdet

Hofstadveien 68, Hofstad Næringspark - Melhus

Hofstad Næringspark – Innarbeidet næringsområde i Melhus Kommune

 

Beskrivelse

Hofstad Næringspark er et industri- og logistikkområde med svært god tilknytning til E6. Eiendommen omfatter en tomt på 19.300 kvm og er regulert til næring, lager og industri. Området ligger i Melhus Kommune, og ca. 25 km sør for Trondheim sentrum, og i umiddelbar nærhet til `Nye E6`. Området regnes som et attraktivt vekstområde og har sin historikk tilbake til krigen hvor området ble opparbeidet som militærleir. Området begynner å bli godt utbygd, særlig innen logistikk og industri.

 

Beliggenhet

Hofstad Næringspark ligger tett ved E6 rett nord for tettstedet Kvål i Melhus kommune. Planområdet grenser mot elva Gaula i vest og E6 i øst, marka i nord- annet næringsområdet i sør. Adkomst til området er ved på- og avkjøringsramper for E6 i retning nord-sør og innehar en meget god tilgjengelighet.

 

Virksomhet/formål

Lager, logistikk og industri. Reguleringsformål næring/industri. Totalt er det tillatt bygging av om lag 35.000 m2 bygg på inntil 20 m. høyde på eiendommen.
Info
 • Tomteareal: 19.300 kvm
 • Kategori: Lager og logistikk
 • Sted: Hofstadveien 68, Melhus
 • Leietakere: Ledig
Kontaktperson
 • Fredrik Hafnor

  Fredrik Hafnor

  Prosjektutvikler marked

  fredrik.hafnor@relog.no

  (+47) 974 71 140