Hopp til innholdet

Fugleåsen 4, Fugleåsen Næringspark - Oslo

Et handels- og logistikkområde med svært god tilknytning til E6

Beskrivelse

Fugleåsen Næringsområde er et handels- og logistikkområde med svært god tilknytning til E6, kun 30 km fra Oslo. Eiendommen omfatter to parseller innenfor reguleringsplan for Fugleåsen næringsområde (Q4 i kommuneplanens arealdel). Området ligger i Ski, ca 30 km sør for Oslo, i umiddelbar nærhet til både Follobanen og E6. Follebanen er under utbygging, og skal ferdigstilles i slutten av 2022. Området regnes som et attraktivt vekstområde, særlig innen handel, logistikk og industri.

 

Beliggenhet

Eiendommen er regulert som felt N/I 2 i reguleringsplan for Fugleåsen, og befinner seg på Fugleåsen ved Langhus i Ski kommune. Planområdet grenser mot Vevelstadveien i vest og nord-vest, marka i nord-øst og annen grønnstruktur med nærliggende boligområder i sør og sør-øst. Adkomst til området er gjennom rundkjøring i nord, som knyttes til E6 via Assurdiagonalen i retning nord-vest. Meget god tilgjengelighet.

 

Virksomhet/formål

Lager- og kontorbygg. Midlertidig døgnhvileplass for i overkant av 100 trailere, Statens Vegvesen. Reguleringsformål næring/industri. Totalt er det tillatt bygging av om lag 25.000 kvm bygg på inntil 20 m byggehøyde på eiendommen. Eiendommen vil bli tilgjengelig i markedet i 2024-25.
Info
 • Tomteareal: 46.000 kvm
 • Kategori: Lager og logistikk
 • Sted: Langhus, Ski kommune
 • Leietakere: Døgnhvileplass, Statens Vegvesen
Kontaktperson
 • Ketil Ervik

  Ketil Ervik

  CMO/Markedsdirektør Sør/Øst

  ketil.ervik@relog.no

  (+47) 920 54 411