Hopp til innholdet

RELOG med nytt BREEAM Very Good bygg for Mesterbakeren

07.03.2023

RELOG sitt datterselskap Sandmoen Utvikling har oppført et bygg på 10.600 kvm BTA. Bygget blir sertifisert til BREEAM Very Good og Energiklasse A. Halvparten av bygget er nytt bakeri for leietakeren Mesterbakeren.

Mesterbakeren Trondheim har litt under 55 årsverk, og benytter i dag tre ulike lokaler for dagens produksjon som nå samlokaliseres. Det nye bakeriet til Mesterbakeren vil forsyne REMA 1000 med ferske bakervarer i regionen fra Tynset i sør til Steinkjer i nord.

Mesterbakeren er leverandør av ferske brød og bakervarer til REMA 1000 i hele Norge, og leverer daglig til REMA 1000 fra 20 lokale bakerier. I tråd med selskapets bærekraftsstrategi er det etablert solcelleanlegg på tak som vil forsyne kjøle- og fryseanlegget til bakeriet.

I prosjektets byggetid, november 2021 – februar 2023, har det vært 45.000 timeverk og ingen fraværsskader. Næringsbygg AS har vært totalentreprenør og Trym Anlegg AS på utomhusarbeid.

Illustrasjon: ARC Arkitekter