Hopp til innholdet

RELOG bygger Norges første finsorteringsanlegg for plast

08.09.2023: Joachim Amland, Tomra - Frode Rønning, RELOG - Bjarte Grostøl, Plastretur

I Holtskogen Næringspark utenfor Oslo bygges nå finsorteringsanlegget på ca. 13.000 kvm. Anlegget vil kunne sortere 90.000 tonn plastemballasje i året når det står ferdig første halvår 2025.

Vi er veldig glade og ydmyke for å bli det foretrukne valget for Plastretur og Tomra når det kom til lokasjon og Utleier. Det var flere eiendommer som ble vurdert i tidligfase på ulike kriterier som var viktig for Plastretur. Det har vært en veldig god prosjekteringsfase med mange dyktige folk involvert som nå kulmineres med et fremtidig flott bygg.

Ny norsk plastindustri på Holtskogen

Virksomheten vil hente inn usortert plast fra kommunene for finsortering i anlegget på Holtskogen. Her vil plasten sorteres i sju ulike kvaliteter.

Selve bygget er i all hovedsak oppdelt i tre ulike funksjoner med en mottakshall for innkommende plast, sortering og et ferdigvarelager. Neste skritt i verdikjeden er selve gjenvinningen hvor plasten blir til plastgranulater som selges til produksjonsindustrien.