Hopp til innholdet

Nytt moderne bygg i Enger næringspark ferdigstilt

19.12.2023

Gjennom sitt heleide datterselskap Enger Utvikling AS har RELOG ferdigstilt sitt første bygg i den 77.000 kvm store næringsparken. RELOG er stolte av å ha levert et topp moderne bygg til Tesla Norway AS som vurderte Enger i Porsgrunn som beste lokalisering i regionen.

Stort bilsenter med flere funksjoner

Bygget er på ca. 4.000 kvm på et tomteareal på ca. 9.500 kvm som inkluderer et stort parkeringsareal. Prosjektet ble oppført av Tor Entreprenør AS med prosjektbistand fra Rose Forvaltning AS.

God beliggenhet med helt nytt veisystem

Samtidig som byggeprosjektet for Tesla har pågått har det blitt bygget ny fylkesvei som blant annet inkluderer helt ny vei gjennom området på Enger, ny adkomst og to nye rundkjøringer. Det nye veisystemet som var et samarbeid mellom fylkeskommunen, bypakke Grenland og de øvrige grunneierne er nå ferdigstilt. Dette har bidratt til at adkomsten til næringsparken er svært god med direkte adkomst fra fylkesveien i tillegg til god synlighet for bilister som kjører til og fra Porsgrunn, Skien og Grenlandsregionen for øvrig.