Hopp til innholdet

Norges første finsorteringsanlegg for plast etablerer seg på Holtskogen

18.10.2022

RELOG AS og Plastretur har inngått avtale om etablering av et nytt plastsorteringsanlegg i Holtskogen Næringspark 30 min fra Oslo. Prosjektet som har en total investering på ca. NOK 650 mill. og kan sortere opptil 90.000 tonn plast i året og vil bidra til et taktskifte i Norsk sirkulærøkonomi for plast.

Dette er først og fremst et viktig prosjekt for plasthåndtering i Norge hvor mesteparten blir sendt til utlandet for sortering. Holtskogen ble valgt under sterk konkurranse fra andre potensielle eiendommer og vi er derfor veldig glade for at Plastretur valgte Holtskogen Næringspark og RELOG som samarbeidspartner.

Synergieffekter og miljøfokus RELOG har stort fokus på å tilrettelegge for god infrastruktur i sine næringsparker i Norge som igjen tiltrekker seg solide aktører som Plastretur. Ved riktig beliggenhet sparer denne type aktører transportkostnader og miljøet noe som selvsagt er viktig i tiden fremover. I tillegg ønsker vi å skape positive synergieffekter med aktørene som er etablert i næringsparken. På Holtskogen samarbeider vi for eksempel med Østfold Energi for å finne energieffektive løsninger der vi kan benytte overskuddsvarme fra datasenter i næringsparken som igjen kan benyttes til oppvarming av vann og luft for fremtidige etableringer. 

Det jobbes nå med prosjektering av bygget med mål om ferdigstillelse av rammesøknad i oktober. Endelig investeringsbeslutning på om anlegget bygges gjøres i begynnelsen av 2023.