Hopp til innholdet

Første spadetak på Vagle

Bilde: Eirik Houge fra K2 Stavanger med hoppetusse

Total Betong og K2 – RELOG Industrieiendom markerer et betydningsfullt øyeblikk med det første spadetak for det kommende nybygget til Volvo Maskin Service Stavanger på Vagle. Den planlagte overtakelsen av bygget er estimert til april 2025.

Siden vår siste oppdatering har prosjektet gjennomgått noen endringer. En av de mest merkbare endringene er beslutningen om å flytte bygget hundre meter nordover. Dette strategiske skiftet vil ikke bare gi leietakeren VMS et gunstigere og tilpasset bygg, men det vil også gi byggherren bedre utnyttelse av restarealene.